Privacy

De gegevens die inforum verzamelt via haar websites worden ENKEL door de syteembeheerders van inforum esv behandeld.

Er zijn twee soorten gegevens die verzameld worden: diegene die u aan ons meedeelt en diegene die automatisch verkregen worden.

1. gegevens die u aan ons meedeelt:
 • e-mailadres dat u toelaat om één van onze mails te ontvangen (dagelijkse mail van het Belgisch Staatsblad, maandelijkse mail met de juridische nieuwigheden, mails van Hubble, van NDC, enz.)
 • uw gegevens (naam, voornaam, telefoon, enz.) als klant van inforum en/of de afgeleide diensten (NDC, Hubble, enz.)
2. gegevens die automatisch verkregen worden:
 • IP-adres
 • merk en versie van uw browser (User agent)
 • URL, Referer
 • enz...

Over wat gaat het?

 • cookie: dit is een klein bestand dat door onze servers naar uw browser gestuurd wordt en dat op uw computer opgeslagen wordt. Het bewaart het spoor van de bezochte website en bevat bepaalde informatie (zoals uw taalkeuze, enz.) zodat onze bezochte servers uw computer kunnen identificeren.
 • sessie: dit laat toe de interacties tussen uw browser en onze servers te beveiligen en te verbergen. Na een periode van inactiviteit, wordt de sessie van onze servers gewist.
 • internet analyse met Matomo
  • doel : analyse van hoe mensen de site bezoeken. De gegevens zijn bewaard op inforum-servers gehost in België en afgehandeld door het inforum IT team. Het is een tool vergelijkbaar met Google Analytics maar volledig "Open Source".
  • link: https://matomo.org 

De gegevens worden ENKEL ingezameld voor interne doeleinden (verbetering van onze websites en dienstverlening, het opstellen van statistieken, enz.) en om u te informeren over onze activiteiten en diensten.
De verzamelde gegevens worden niet en zullen NOOIT doorgegeven worden aan eender welke derde.
Bovendien zijn deze gegevens geografisch gelocaliseerd in België.

Conform aan de verordening (EU) 2016/679 betr. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betr. het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). [inforum n° 300861], heeft u het recht om aan de Data Protection Officer (DPO) te vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (art. 15), om uw gegevens recht te zetten of te wissen (art. 16 en 17 AVG). Gebruik hiervoor het volgende e-mailadres: privacy@inforum.be

U moet bij uw aanvraag alle identiteitsdocumenten en duidelijk identificeerbare elektronische gegevens en adresgegevens toevoegen. Als de juiste gegevens immers niet duidelijk worden doorgegeven, kan de verantwoordelijke van de aanvraag geen gevolg geven aan uw vraag omdat hij de betrokken persoon niet kan identificeren. U zal binnen één maand een antwoord krijgen op uw aanvraag, zoals opgelegd wordt in art. 12 AVG.

In het geval van een aanvraag om persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres en/of voorkeuren, e.a.) te wissen, zal Inforum u dus niet meer alle functionaliteiten kunnen leveren waarvoor het is ontworpen.

Wat is de AVG?

De "AVG" is de afkorting van "Algemene verordening gegevensbescherming". De AVG is de nieuwe regelgeving over gegevensbescherming en vervangt de oude teksten over dit onderwerp (de richtlijn 95/46/EG en de Privacywet van 8 december 1992). De AVG zal op 25 mei 2018 in werking treden. Hoewel de grote principes van de AVG dezelfde zijn als in de vorige wetgevingen, introduceert het ook enkele nieuwigheden (bijvoorbeeld inzake toegekende rechten aan personen waarvan de gegevens worden verwerkt en de verplichting van verwerkers)

Wat doet Inforum om aan de AVG te voldoen?

Inforum respecteert al alle regels betreffende privacy (oude wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens [inforum nr. 50479]).
De overgang naar de AVG is dus eenvoudig. Inforum heeft een actieplan opgezet om te voldoen aan de nieuwe regels van het AVG in alle onderdelen van zijn activiteiten en processen. Dit plan wordt uitgewerkt en zal verdergezet worden, zoals door de AVG voorzien is.

Referentie van de AVG: Verordening (EU) 2016/679 betr. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betr. het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). [inforum nr. 300861]

Meerweten over de AVG ? Raadpleeg de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) website.

Adres

Koningstraat 168
1000 Brussel

IBAN: BE98 0910 1127 7893
BIC: GKCC BE BB
ESVR: BLF000103
BTW: BE0472.721.679
RPR Brussel

Contacts

Email: helpdesk@inforum.be
Telefoon: 02/238.50.60