Intellectuele eigendom

De inhoud van de websites, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma's, de applicaties, de merken, en de logo's zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van inforum, haar aangestelden of toeleveranciers.

De bezoeker van deze websites dient deze intellectuele eigendomsrechten te alle tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Deze websites bevatten bovendien citaten uit bepaalde artikelen uit de rechtsleer alsook eigen samenvattingen van deze artikelen, waarvan de bron steeds wordt vermeld. Indien men de integrale tekst van deze artikelen wenst te raadplegen, verwijzen wij u naar de homepage van de website van de betrokken uitgevers.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van inforum, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar een van de websites van inforum.
Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan inforum, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van inforum.

Adres

Aarlenstraat 53
1040 Brussel

IBAN: BE98 0910 1127 7893
BIC: GKCC BE BB
ESVR: BLF000103
BTW: BE0472.721.679
RPR Brussel

Contacts

Email: helpdesk@inforum.be
Telefoon: 02/238.50.64